English Speaking - Mistakes & Regrets ("I should have studied" etc.)

https://i.ytimg.com/vi/vYzGnlJ263Q/default.jpg 2013-12-09T14:04:00-08:00

English Speaking - Mistakes & Regrets ("I should have studied" etc.)

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Speaking - Mistakes & Regrets (8:56[id]http://www.youtube.com/watch?v=vYzGnlJ263Q[/id]

Bình luận