English Spelling - When to Double Consonants

https://i.ytimg.com/vi/akBxfirtWxQ/default.jpg 2013-12-09T14:11:00-08:00

English Spelling - When to Double Consonants

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Spelling - When to Double Consonants6:38[id]http://www.youtube.com/watch?v=akBxfirtWxQ[/id]

Bình luận