English Vocabulary: 12 Internet words

https://i.ytimg.com/vi/duunFMQOos4/default.jpg 2013-12-09T13:38:00-08:00

English Vocabulary: 12 Internet words

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Vocabulary: 12 Internet words10:18[id]http://www.youtube.com/watch?v=duunFMQOos4[/id]

Bình luận