English Vocabulary - Appointments & Reservations

https://i.ytimg.com/vi/waN0cJ2S2Xk/default.jpg 2013-12-09T14:05:00-08:00

English Vocabulary - Appointments & Reservations

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Vocabulary - Appointments & Reservations6:42[id]http://www.youtube.com/watch?v=waN0cJ2S2Xk[/id]

Bình luận