English Vocabulary - Assure, Ensure, Insure

https://i.ytimg.com/vi/-nhpoXB9dts/default.jpg 2013-12-09T13:31:00-08:00

English Vocabulary - Assure, Ensure, Insure

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Vocabulary - Assure, Ensure, Insure7:45[id]http://www.youtube.com/watch?v=-nhpoXB9dts[/id]

Bình luận