English Vocabulary - The difference between "want" & "need"

https://i.ytimg.com/vi/tdEfBBCjDS4/default.jpg 2013-12-09T14:04:00-08:00

English Vocabulary - The difference between "want" & "need"

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Vocabulary - The difference between 5:12[id]http://www.youtube.com/watch?v=tdEfBBCjDS4[/id]

Bình luận