English Vocabulary - End or Finish?

https://i.ytimg.com/vi/MAHEEdGZors/default.jpg 2013-12-09T13:54:00-08:00

English Vocabulary - End or Finish?

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Vocabulary - End or Finish?5:59[id]http://www.youtube.com/watch?v=MAHEEdGZors[/id]

Bình luận