English Vocabulary - EVEN: even though, even if, even when...

https://i.ytimg.com/vi/xqUmz94keGk/default.jpg 2013-12-09T13:38:00-08:00

English Vocabulary - EVEN: even though, even if, even when...

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Vocabulary - EVEN: even though, even if, even when...7:01[id]http://www.youtube.com/watch?v=xqUmz94keGk[/id]

Bình luận