English Vocabulary - How to talk about money

https://i.ytimg.com/vi/NPgahOd9UD0/default.jpg 2013-12-09T13:25:00-08:00

English Vocabulary - How to talk about money

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Vocabulary - How to talk about money5:12[id]http://www.youtube.com/watch?v=NPgahOd9UD0[/id]

Bình luận