English Vocabulary & Idioms - NOISE

https://i.ytimg.com/vi/ucmY0mNvHtg/default.jpg 2013-12-09T13:45:00-08:00

English Vocabulary & Idioms - NOISE

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Vocabulary & Idioms - NOISE9:33[id]http://www.youtube.com/watch?v=ucmY0mNvHtg[/id]

Bình luận