English Vocabulary - Look / See / Watch

https://i.ytimg.com/vi/kERYtDAoEW8/default.jpg 2013-12-09T14:04:00-08:00

English Vocabulary - Look / See / Watch

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Vocabulary - Look / See / Watch7:31[id]http://www.youtube.com/watch?v=kERYtDAoEW8[/id]

Bình luận