English Vocabulary - Negative Characteristics - arrogant, vain, snob...

https://i.ytimg.com/vi/_5FvExL4GNM/default.jpg 2013-12-09T13:44:00-08:00

English Vocabulary - Negative Characteristics - arrogant, vain, snob...

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Vocabulary - Negative Characteristics - arrogant, vain, snob...10:43[id]http://www.youtube.com/watch?v=_5FvExL4GNM[/id]

Bình luận