English Vocabulary - Roots - "port"

https://i.ytimg.com/vi/_6xgWthnbiY/default.jpg 2013-12-09T13:50:00-08:00

English Vocabulary - Roots - "port"

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Vocabulary - Roots - 10:29[id]http://www.youtube.com/watch?v=_6xgWthnbiY[/id]

Bình luận