English Vocabulary - School Slang

https://i.ytimg.com/vi/_I7P3y8-RfU/default.jpg 2013-12-09T14:10:00-08:00

English Vocabulary - School Slang

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Vocabulary - School Slang6:39[id]http://www.youtube.com/watch?v=_I7P3y8-RfU[/id]

Bình luận