English Vocabulary & Slang to talk about AGE: retro, dated, antique, old school

https://i.ytimg.com/vi/TJAHMy33SYc/default.jpg 2013-12-09T14:09:00-08:00

English Vocabulary & Slang to talk about AGE: retro, dated, antique, old school

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Vocabulary & Slang to talk about AGE: retro, dated, antique, old school5:06[id]http://www.youtube.com/watch?v=TJAHMy33SYc[/id]

Bình luận