English Vocabulary - Talking about Shopping

https://i.ytimg.com/vi/lpoFG_YL0q8/default.jpg 2013-12-09T13:54:00-08:00

English Vocabulary - Talking about Shopping

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Vocabulary - Talking about Shopping5:19[id]http://www.youtube.com/watch?v=lpoFG_YL0q8[/id]

Bình luận