English Vocabulary - Winter Clothing

https://i.ytimg.com/vi/x2sZOyCOpi8/default.jpg 2013-12-09T13:45:00-08:00

English Vocabulary - Winter Clothing

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Vocabulary - Winter Clothing9:24[id]http://www.youtube.com/watch?v=x2sZOyCOpi8[/id]

Bình luận