English Writing - Paraphrasing

https://i.ytimg.com/vi/sgMJ16WUEPg/default.jpg 2013-12-09T13:25:00-08:00

English Writing - Paraphrasing

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Writing - Paraphrasing8:26[id]http://www.youtube.com/watch?v=sgMJ16WUEPg[/id]

Bình luận