Everyday or every day?

https://i.ytimg.com/vi/qL5BUdVNn_M/default.jpg 2013-12-09T13:39:00-08:00

Everyday or every day?

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Everyday or every day?5:19[id]http://www.youtube.com/watch?v=qL5BUdVNn_M[/id]

Bình luận