Expressing Time in English

https://i.ytimg.com/vi/zEKLqgvUSDM/default.jpg 2013-12-09T13:41:00-08:00

Expressing Time in English

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Expressing Time in English7:16[id]http://www.youtube.com/watch?v=zEKLqgvUSDM[/id]

Bình luận