Gender-inclusive Language - How to avoid sexism

https://i.ytimg.com/vi/xrzl4Bmf1fs/default.jpg 2013-12-09T13:31:00-08:00

Gender-inclusive Language - How to avoid sexism

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Gender-inclusive Language - How to avoid sexism11:51[id]http://www.youtube.com/watch?v=xrzl4Bmf1fs[/id]

Bình luận