Good Manners: What to Say and Do (Polite English)

https://i.ytimg.com/vi/4-8AlriF908/default.jpg 2013-12-09T13:22:00-08:00

Good Manners: What to Say and Do (Polite English)

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Good Manners: What to Say and Do (Polite English)14:50[id]http://www.youtube.com/watch?v=4-8AlriF908[/id]

Bình luận