Grammar - Comparative & Superlative Adjectives - Exceptions

https://i.ytimg.com/vi/-kK9jANQOyQ/default.jpg 2013-12-09T13:41:00-08:00

Grammar - Comparative & Superlative Adjectives - Exceptions

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Grammar - Comparative & Superlative Adjectives - Exceptions8:12[id]http://www.youtube.com/watch?v=-kK9jANQOyQ[/id]

Bình luận