Grammar Mistakes - LIE or LAY?

https://i.ytimg.com/vi/XbZ7vrJclTo/default.jpg 2013-12-09T13:31:00-08:00

Grammar Mistakes - LIE or LAY?

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Grammar Mistakes - LIE or LAY?14:05[id]http://www.youtube.com/watch?v=XbZ7vrJclTo[/id]

Bình luận