Grammar Mistakes - RISE or RAISE?

https://i.ytimg.com/vi/_0ATxjJBAdE/default.jpg 2013-12-09T13:31:00-08:00

Grammar Mistakes - RISE or RAISE?

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Grammar Mistakes - RISE or RAISE?14:28[id]http://www.youtube.com/watch?v=_0ATxjJBAdE[/id]

Bình luận