'Have you ever...?' How to use Present Perfect immediately

https://i.ytimg.com/vi/Rf8MCY1asZI/default.jpg 2013-12-09T13:23:00-08:00

'Have you ever...?' How to use Present Perfect immediately

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

'Have you ever...?' How to use Present Perfect immediately7:22[id]http://www.youtube.com/watch?v=Rf8MCY1asZI[/id]

Bình luận