Here & Hear - Commonly Confused Words in English

https://i.ytimg.com/vi/C5xDvkk-qxA/default.jpg 2013-12-09T13:41:00-08:00

Here & Hear - Commonly Confused Words in English

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Here & Hear - Commonly Confused Words in English3:25[id]http://www.youtube.com/watch?v=C5xDvkk-qxA[/id]

Bình luận