How to change Basic English into Business English

https://i.ytimg.com/vi/_2ZDNgtAsbw/default.jpg 2013-12-09T13:23:00-08:00

How to change Basic English into Business English

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

How to change Basic English into Business English5:47[id]http://www.youtube.com/watch?v=_2ZDNgtAsbw[/id]

Bình luận