How to give a presentation in English

https://i.ytimg.com/vi/fXVoT7VMCpM/default.jpg 2013-12-09T13:22:00-08:00

How to give a presentation in English

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

How to give a presentation in English11:31[id]http://www.youtube.com/watch?v=fXVoT7VMCpM[/id]

Bình luận