How to improve your listening in English

https://i.ytimg.com/vi/ohDL7qy-yow/default.jpg 2013-12-09T14:00:00-08:00

How to improve your listening in English

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

How to improve your listening in English8:37[id]http://www.youtube.com/watch?v=ohDL7qy-yow[/id]

Bình luận