How to pronounce 'H' in English -- not 'A' or 'R'!

https://i.ytimg.com/vi/ejY-LB7AoxA/default.jpg 2013-12-09T13:59:00-08:00

How to pronounce 'H' in English -- not 'A' or 'R'!

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

How to pronounce 'H' in English -- not 'A' or 'R'!6:52[id]http://www.youtube.com/watch?v=ejY-LB7AoxA[/id]

Bình luận