How to pronounce P and F in English

https://i.ytimg.com/vi/AhdPywS1H1o/default.jpg 2013-12-09T14:04:00-08:00

How to pronounce P and F in English

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

How to pronounce P and F in English8:55[id]http://www.youtube.com/watch?v=AhdPywS1H1o[/id]

Bình luận