How to pronounce words ending in S

https://i.ytimg.com/vi/BU6FoC9Rzyg/default.jpg 2013-12-09T13:31:00-08:00

How to pronounce words ending in S

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

How to pronounce words ending in S11:26[id]http://www.youtube.com/watch?v=BU6FoC9Rzyg[/id]

Bình luận