How to talk about your friends in English

https://i.ytimg.com/vi/GJ0mAzJ9yTw/default.jpg 2013-12-09T14:00:00-08:00

How to talk about your friends in English

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

How to talk about your friends in English8:11[id]http://www.youtube.com/watch?v=GJ0mAzJ9yTw[/id]

Bình luận