How to use the word AIN'T in English (slang lesson)

https://i.ytimg.com/vi/iHe5ixXZQIw/default.jpg 2013-12-09T14:10:00-08:00

How to use the word AIN'T in English (slang lesson)

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

How to use the word AIN'T in English (slang lesson)6:40[id]http://www.youtube.com/watch?v=iHe5ixXZQIw[/id]

Bình luận