How to use the word OVER in English

https://i.ytimg.com/vi/6auFiDytz4w/default.jpg 2013-12-09T13:54:00-08:00

How to use the word OVER in English

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

How to use the word OVER in English6:07[id]http://www.youtube.com/watch?v=6auFiDytz4w[/id]

Bình luận