"Yes, I do" or "Yes, I have"? - Speaking English

https://i.ytimg.com/vi/0r36ExCc0C8/default.jpg 2013-12-09T14:10:00-08:00

"Yes, I do" or "Yes, I have"? - Speaking English

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

5:30[id]http://www.youtube.com/watch?v=0r36ExCc0C8[/id]

Bình luận