Idioms in English - Body Parts

https://i.ytimg.com/vi/zjPQQXU_ucw/default.jpg 2013-12-09T14:11:00-08:00

Idioms in English - Body Parts

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Idioms in English - Body Parts6:28[id]http://www.youtube.com/watch?v=zjPQQXU_ucw[/id]

Bình luận