Idioms in English - FOOT

https://i.ytimg.com/vi/fgdkYtW02io/default.jpg 2013-12-09T13:45:00-08:00

Idioms in English - FOOT

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Idioms in English - FOOT11:41[id]http://www.youtube.com/watch?v=fgdkYtW02io[/id]

Bình luận