Idioms in English - 'All'

https://i.ytimg.com/vi/SHll_4taG0M/default.jpg 2013-12-09T13:41:00-08:00

Idioms in English - 'All'

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Idioms in English - 'All'7:53[id]http://www.youtube.com/watch?v=SHll_4taG0M[/id]

Bình luận