Idioms in English - 'Hold'

https://i.ytimg.com/vi/94OhM6eSEPw/default.jpg 2013-12-09T13:50:00-08:00

Idioms in English - 'Hold'

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Idioms in English - 'Hold'10:23[id]http://www.youtube.com/watch?v=94OhM6eSEPw[/id]

Bình luận