Idioms in English - 'Blue'

https://i.ytimg.com/vi/2_QaTlPpF4s/default.jpg 2013-12-09T14:11:00-08:00

Idioms in English - 'Blue'

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Idioms in English - 'Blue'3:26[id]http://www.youtube.com/watch?v=2_QaTlPpF4s[/id]

Bình luận