Idioms in English - "Money"

https://i.ytimg.com/vi/AvBKTQZKOl8/default.jpg 2013-12-09T13:50:00-08:00

Idioms in English - "Money"

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Idioms in English - 10:30[id]http://www.youtube.com/watch?v=AvBKTQZKOl8[/id]

Bình luận