IELTS Basics - Introduction to the IELTS Exam

https://i.ytimg.com/vi/Lcp8h9AT-Jg/default.jpg 2013-12-09T13:26:00-08:00

IELTS Basics - Introduction to the IELTS Exam

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

IELTS Basics - Introduction to the IELTS Exam8:27[id]http://www.youtube.com/watch?v=Lcp8h9AT-Jg[/id]

Bình luận