IELTS - How to get a high score on Task 1 of the IELTS

https://i.ytimg.com/vi/x1E2wLW9pn8/default.jpg 2013-12-09T13:31:00-08:00

IELTS - How to get a high score on Task 1 of the IELTS

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

IELTS - How to get a high score on Task 1 of the IELTS25:50[id]http://www.youtube.com/watch?v=x1E2wLW9pn8[/id]

Bình luận