IELTS & TOEFL - How to give your opinion

https://i.ytimg.com/vi/Kxi4v9w299I/default.jpg 2013-12-09T13:30:00-08:00

IELTS & TOEFL - How to give your opinion

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

IELTS & TOEFL - How to give your opinion14:55[id]http://www.youtube.com/watch?v=Kxi4v9w299I[/id]

Bình luận