IELTS & TOEFL Writing Task 2 - The Introduction

https://i.ytimg.com/vi/7Y8cm8k2vzU/default.jpg 2013-12-09T13:38:00-08:00

IELTS & TOEFL Writing Task 2 - The Introduction

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

IELTS & TOEFL Writing Task 2 - The Introduction15:04[id]http://www.youtube.com/watch?v=7Y8cm8k2vzU[/id]

Bình luận