IELTS Writing - Letters

https://i.ytimg.com/vi/05DsENOhRso/default.jpg 2013-12-09T13:26:00-08:00

IELTS Writing - Letters

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

IELTS Writing - Letters10:13[id]http://www.youtube.com/watch?v=05DsENOhRso[/id]

Bình luận