Improve your conversation skills with WH questions

https://i.ytimg.com/vi/Pu1zdTrcCT4/default.jpg 2013-12-09T13:59:00-08:00

Improve your conversation skills with WH questions

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Improve your conversation skills with WH questions8:37[id]http://www.youtube.com/watch?v=Pu1zdTrcCT4[/id]

Bình luận