'Knock' in Phrasal Verbs - knock out, knock up, knock over...

https://i.ytimg.com/vi/1i8KWIv37yg/default.jpg 2013-12-09T13:39:00-08:00

'Knock' in Phrasal Verbs - knock out, knock up, knock over...

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

'Knock' in Phrasal Verbs - knock out, knock up, knock over...5:50[id]http://www.youtube.com/watch?v=1i8KWIv37yg[/id]

Bình luận